תנאי שימוש ומדיניות החזרות או ביטול הזמנה

לקוח יקר! כיוון שאנו עובדים במרץ על מנת לספק עבורך את הסוכה במהירות האפשרית והימים מועטים לקראת החג,
יש לשים לב:
* ביטול הזמנה או שינוי הזמנה (בהובלה) הוא עד 24 שעות מרגע התשלום.
* לאחר מכן יגבו 350 ש”ח עבור ביטול, ו 150 ש”ח עבור שינוי.
* עבור הזמנות של משלוחים קטנים- ניתן לשנות עד סוף היום בו ביצעתם את ההזמנה,
* לאחר מכן המשלוח כבר יצא אליכם ולכן יש לשלם עבור משלוח נוסף.
תקנון האתר:

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ,
להלן תקנון אתר SUKAPLUS.CO.IL,
אשר בבעלות חב’ סוכות עיר הקודש בע”מ.
ח.פ. 513932277 (להלן “החברה”),
אשר משמש להמחשה מקסימלית של המוצרים בבעלותנו ולרכישתם באופן מקוון.
השימוש באתר כפוף לתנאים אשר בתקנון זה.
השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
שימוש באתרי אינטרנט אחרים השייכים לחברה ו/או פועלים בשיתוף פעולה איתה, באמצעות קישורים ו/או דפי אינטרנט משותפים, כפופים להוראות תקנון זה, כמו גם להוראות תקנוניהם.

מדיניות החזרת פריטים ולא מסיבת פגם:
הלקוח רשאי להחזיר את הזמנתו בתוך 14 יום ממועד קבלת המוצר בתנאים הבאים:
המוצר נשמר באריזתו המקורית.
לא נעשה במוצר שום שימוש, לרבות פתיחה ואריזה מחדש.
המוצר נמסר או נשלח למחסני החברה,
בכתובת: מושב ברכיה, רח’ שיר השירים 20.
המוצר הוחזר או נשלח לחברה,
לפני ערב חג סוכות של אותה שנה.
בחזקת מוצרים פסידים.
זיכוי ינתן , רק לאחר קבלת המוצר ועמידה בכל התנאים לעיל.
במידה והלקוח מבקש החלפת מוצר, באמצעות משלוח נוסף,
ובכפוף לתנאים דלעיל,
ישא הלקוח בעלות משלוח כפול, לפי מחירון משלוחים באתר החברה.
במידה והחברה יכולה לספק את שירות המשלוחים.
כל הנל לא כולל עסקאות של סוכות קומפלט, לפי חוק הגנת הצרכן,
לא ניתן להחזיר מוצר שיוצר/ הורכב במיוחד עבור הלקוח.

 קניה ואספקה
קניה דרך האתר יכולה להתבצע על-ידי כל אדם המחזיק בכרטיס אשראי בר תוקף.
ההזמנה בתוקף, כאשר התקבל אישור מחב’ האשראי לסכום המלא של העסקה, כל המוצרים קיימים במלאי או לאחר הסכמת הלקוח לפריט חליפי.
אספקת המוצרים תתבצע בתוך 14 ימי עסקים (או אם סוכם אחרת אם הלקוח), תמורת דמי משלוח. למעט מצב של עיכוב באספקה מסיבות שאינן בשליטת החברה.

אחריות
לכל המוצרים הנרכשים באתר אחריות במידה ונעשה שימוש ראוי בהם. אין אחריות במקרים של שימוש לא ראוי, נזקי טבע או כל גורם שאינו קשור באופן ישיר לחברה. במידה ומצא הלקוח פגם במוצר שקיבל, או תוך כדי שימוש בו, יפנה מיידית לשירות הלקוחות לקבלת מענה מהיר ויעיל, עד כמה שניתן.
פנייה או טענה על המוצר או אספקתו, לאחר 6 חודשים מיום האספקה, לא תחייב את החברה, בטיפול בה.
לשלד הסוכה מדגם “סוכות ירושלים”  ו “המלך דוד” אחריות מורחבת ל12 שנים, כפי שמפורט בעלון המצ”ב בערכת הלבוד.
לשלד סוכה סטנדרט אחריות לשנה בלבד.

הרכבה והתקנה
האחריות להרכבת / התקנת המוצר כראוי חלה על הקונה בלבד.
ביטול עסקה
צרכן רשאי לבטל הזמנה ובלבד שביטול הסכם לרכישת הטובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם. ביטול ההזמנה יעשה בכתב. לחברה, למייל או לפקס (מומלץ לוודא קבלתו), לא יאוחר מ – 14 יום, בכפוף לכך שהמוצר הוחזר, ושלא נעשה בו שימוש.
החזרת המוצר למחסני החברה בלבד, במושב ברכיה, משק 20 (ליד אשקלון).
לא ניתן להחזיר לנק’ מכירה זמניות ברחבי הארץ. בכל מקרה לא ניתן לזכות בגין דמי משלוח וטיפול, אם שולמו.

אופן החזרת התמורה

(א) החזרת התמורה, כאמור בתקנה 3, תהיה במועד ביטול העסקה, ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא מאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום; היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן בתוך חמישה ימי עסקים, ואם לא נפרע, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), החזרת התמורה, כאמור בתקנה 3 של עסקה מתמשכת תהיה בכפוף לסעיף 13ד לחוק; נעשתה העסקה בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק, יודיע העוסק לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן בסכום החיוב, במועד החיוב העוקב להודעת הביטול כאמור ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן; נעשתה העסקה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון וחויב חשבון הצרכן, יזכה העוסק את חשבון הצרכן בסכום החיוב.

 

 דמי ביטול

(א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

(ב) נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

 

 

שירות לקוחות
 בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר,
רצוי לפנות למוקד הטלפוני שמספרו: 2582* .
ניתן גם לפנות למייל:
 [email protected]
או לפקס: 08-6729582, או בדואר רגיל לכתובת: רח’ סנפיר 11 אשקלון.
פרטיות – אבטחה באתר SSL 
התשלום באשראי מאובטח לפי כל כללי הSSL. למעט מקרים הנובעים מכח עליון, בהם לחברה אין שליטה, ומכאן לחברה אין אחריות לכל נזק שייגרם אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

תנאים נוספים
אין להעתיק, לשכפל, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם נתנה החברה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

החברה רשאית להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.
החברה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל-פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.

 

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ומרכז ההזמנות הטלפוני יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר, לרבות השירותים באתר, יהיה בית-המשפט המוסמך באשקלון, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

.
המשתמש מצהיר כי קרא את התקנון, הבין אותו ואת תנאיו, ומסכים להם ומודע לכך שאחריות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאי התקנון האמור

ט.ל.ח 
התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד, בניסיון מקסימלי לדייק. אי-לכך עשויים להימצא באתר, בתום-לב, אי-דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם.
החברה לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור מוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים.
במקרה כאמור של אי-התאמה, מכל מין וסוג, בין תיאור המוצר ופרטיו לבין המוצר שיסופק בפועל, תהיה נתונה למשתמש הזכות לבטל את העסקה, כמפורט להלן בתקנון זה.

סוכות ירושלים החנות הרשמית
התחלת שיחה
1
היי, נעים מאוד אנחנו כאן כדי לסייע בכל שאלה.