ערכת רצועות לבוד

100.00

ערכת 4 רצועות לבוד
הרצועות בצבע קרם.

תיאור מורחב

ערכת לבוד: תיק , ובתוכו ערכה של 4 רצועות.
הרצועות בצבע קרם.
בשני קצות כל רצועה מורכב תופסן ייעודי לאחיזה על עמודי הברזל,
לצורך כשרות מהודרת וחיזוק . ובנוסף, פטיש גומי והוראות הרכבה.
לסוכה עם ערכת הלבוד כשרות של הבד”ץ בית יוסף.
הסוכה עם רצועות הלבוד- פטנט!
חלופה זולה ונוחה לעומת לבוד ע”י מוטות ברזל שמייקרים את הסוכה.
בכל אחד מעמודי הסוכה 4 חחים, להעביר בהם את רצועות הלבוד. שלא יוסרו ו/או יזוזו ממקומם.
בשני קצוות כל רצועה מורכב תופסן ייעודי לאחיזה על עמודי הברזל,
וליתר בטחון התווספו לרצועות גם מנעולי פלסטיק, למניעת רפיון ברצועות, ובכך לפסילתן.
ביצירת הלבוד נקבעו מידות בצורה המהדרת (המחמירה),
בין פסי הלבוד נקבעה המידה המינימאלית של פחות מ-8 טפחים כלומר בין כל פס לבוד פחות מ- 24 ס”מ.
אך בצורך שהלבוד צריך להגיע בסה”כ ל- 10 טפחים נקבעה בו המידה המקסימאלית של טפח שהיא 10 ס”מ.

סוכות ירושלים החנות הרשמית דילוג לתוכן